22 maart 2016 zal nog lang in ons geheugen gegrift staan. De beelden van de aanslagen in Brussel staan op ons netvlies gebrand. Naast het enorme menselijke leed, is er ook vaak een financiële impact : een vernielde wagen, schade aan een woning of medische kosten. Wie zal deze schade vergoeden?

Schade afkomstig van terrorisme is wettelijk verplicht in een aantal polissen:

  • Uw verzekering voor arbeidsongevallen door uw werkgever afgesloten.
  • Uw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto. (Niet de omnium).
  • Uw brandverzekering voor eenvoudige risico’s. (Uw huis, appartement, kleine winkel).
  • Uw ongevallen- en ziekteverzekering.
  • Uw levensverzekering.
  • Uw verzekering BA brand en ontploffing voor inrichtingen toegankelijk voor het publiek.

Voor alle andere verzekeringen is men niet verplicht terrorisme te dekken. Voorbeelden zijn uw omnium, hulpverlening, rechtsbijstand, bedrijfsschade, … . De verzekeraar dient de uitsluiting wel expliciet te vermelden in de polis.  Een voorbeeld : sommige reizigers nemen een verzekering voor hun bagage. Het is ver van zeker dat al deze polissen ook de verloren bagage dekken ten gevolge van een aanslag. Dit zal afhangen van maatschappij tot maatschappij.

Uiteraard is de persoon die de schade veroorzaakt, aansprakelijk voor de schade. Maar het spreekt voor zich dat het bijna onbegonnen werk zal zijn om uw schade te verhalen op een terrorist. Dikwijls zijn ze overleden ten gevolge van hen daden of beschikken ze niet over voldoende middelen om de schade te vergoeden.

Na de aanslagen op het World Trade Center en later ook in Londen en Madrid hebben de overheid en de verzekeringssector de handen in elkaar geslagen. Dit leidde tot de wet van 1 april 2007 die aan de wieg stond van de vzw TRIP. TRIP staat voor “Terrorism Reinsurance and Insurance Pool”. De verzekeringsmaatschappijen verdelen de lasten solidair onder elkaar. Is de schade heel groot, dan springt ook de staat bij. Op die manier voorzien ze jaarlijks een bedrag van 1 miljard euro. TRIP zorgt er ook voor dat in polissen vaker de dekking terrorisme voorzien wordt.  Op de website www.tripvzw.be kunt u veel informatie terugvinden.

Enkele courante vragen uit TRIP:

Verlenen hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten ook dekking voor terrorisme? Mutualiteiten zijn niet verplicht om terrorisme te dekken. Ze kunnen dit uitsluiten.

Ben ik verzekerd tegen terrorisme als ik op de trein of de metro zit? Er zijn verschillende verzekeringen die in dergelijke situatie dekking bieden: o.a. de hospitalisatie -, de levens- en de arbeidsongevallenverzekering.

Verleent mijn reisbijstandsverzekering dekking voor terrorisme? Een reisbijstandsverzekeraar is niet verplicht om een dekking terrorisme aan te bieden. Het is dus belangrijk te kijken in de algemene voorwaarden of er geen uitsluiting is opgenomen.

Wanneer ik schade lijd door terrorisme, maar geen enkele verzekering heb die in een tussenkomst voorziet, wordt mijn schade dan helemaal niet vergoed? Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden kunnen een vergoeding ontvangen van het Fonds voor de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden wanneer ze geen vergoeding ontvangen van de dader of een verzekeraar. Dit geldt eveneens voor slachtoffers van terrorisme. In principe is de vergoeding die het Fonds uitkeert, beperkt tot 62 000 euro. De regering kan via Koninklijk Besluit echter de vergoeding voor slachtoffers van terrorisme verhogen en voorzien in een eenvoudigere procedure voor het bekomen van deze vergoeding.

love

Vraag uw nu uw gratis en vrijblijvende offerte aan.