Op 22 maart besliste minister De Croo in overleg met de bankensector dat klanten aan hun bank een uitstel van betaling kunnen vragen voor kredieten, en dat tot 30 september 2020. Zo krijgen gezonde bedrijven ademruimte doordat deze vaste kosten even wegvallen.  

Wat moet u nu doen? 

Laat ons alvast weten dat u wenst in te gaan op het voorstel van uitstel van betaling. We kunnen dan de nodige zaken voor u in gang zetten.

Wat zijn de voorwaarden? 

  • U dient aan te tonen dat u of uw zaak inkomsten verliest naar aanleiding van de corona-crisis. Het is op vandaag nog niet duidelijk hoe dit bewijs aangeleverd dient te worden, maar een bewijs van economische werkloosheid of een bewijs van sluiting van de zaak kunnen volgens ons in aanmerking komen. 
  • Bedrijven die reeds met betaalmoeilijkheden zaten kunnen geen beroep doen op deze maatregel. U zal moeten aantonen dat u een gezond bedrijf was voor de crisis startte. Hoe kan u dat? Aantonen dat er geen achterstanden waren op lopende kredieten, aantonen dat sociale bijdragen en lonen correct uitbetaald werden, voorlopige cijfers van de boekhouder, … Ook hier is er nog geen duidelijkheid, maar u kan alvast uw dossier beginnen samenstellen.
  • Er zal voor de periode tot 30 september geen intrest en geen kapitaal terugbetaald dienen te worden. (Je kan bij AXA ook kiezen enkel kapitaal uit te stellen, maar intresten te blijven betalen). Wat nog niet duidelijk is of de looptijd van uw lening met enkele maanden verlengd zal worden met een gelijkblijvende maandlast of dat de toekomstige maandlasten iets hoger zullen liggen maar de looptijd dezelfde blijft. Hopelijk volgt hier snel meer duidelijkheid. 

Wanneer start het uitstel? 

Er was zondag wel de aankondiging van het principe, dat wil nog niet zeggen dat alles vanaf maandag operationeel is. Op maandag zijn ze op het kabinet van de minister volop aan het werken aan een koninklijk besluit waarin de spelregels worden vastgelegd. Daarna dienen deze zaken geïmplementeerd te worden in de diverse IT-systemen van de verschillende banken. Het is dus perfect mogelijk dat de effectieve uitwerkingen nog eventjes kan duren. Vervaldagen van kredieten in de komende dagen zullen wellicht nog gewoon doorgaan zoals voorzien. Best daar even rekening mee houden. Maar laat uw bank alvast zo vlug mogelijk weten wat u wenst. 

Voor wie is deze regeling positief?

Deze regeling is vooral positief voor particulieren en bedrijven waarvan de reserves eerder beperkt zijn of op korte termijn moeilijk vrij te maken zijn. Het lijkt er evenwel op dat wie voldoende beschikbare liquide middelen heeft, beter gewoon zijn kredieten verder afbetaald. Dat zal ten goede kopen voor uw toekomstige maandlast of looptijd van uw krediet. Daarnaast kunt u ook ten volle van uw woonfiscaliteit blijven genieten. Want wie minder afbetaald, zal op het einde van het jaar ook minder fiscaal kunnen inbrengen. Deze mooie reddingsboei die volledig door de bankensector gedragen wordt, kan voor velen een oplossing zijn. Twijfel dan ook niet om hem te gebruiken. Maar het blijft een reddingsboei. Heb je hem niet nodig, gebruik hem dan ook niet.

23 maart 2020

 

Vraag uw nu uw gratis en vrijblijvende offerte aan.