Home  > Verzekeringen > Onderneming > Gewaarborgd inkomen

Als zelfstandige kunt u het zich niet veroorloven lange tijd buiten strijd te zijn. Van de sociale zekerheid krijgt u de eerste maand helemaal niks. En ook daarna is uw uitkering heel bescheiden. Tenzij u kiest voor een verzekering Gewaarborgd Inkomen. In dat geval ontvangt u tot 80% van uw huidige inkomen zolang u arbeidsongeschikt blijft.

Maandelijkse uitkering

U ontvangt een maandelijkse som zolang u meer dan 25% arbeidsongeschikt bent. En dat bij blijvende arbeidsongeschiktheid tot aan uw pensioenleeftijd. De hoogte van uw uitkering hangt af van de graad van arbeidsongeschiktheid. Vanaf 67% hebt u recht op een volledige uitkering. U kiest zelf hoe ruim uw bescherming moet zijn en hoe de uitkering berekend wordt. Zo kunt u tot 80% van uw huidige inkomen verzekeren.

Premieteruggave

Uw verzekering betaalt uw premies voor deze verzekering terug zolang u arbeidsongeschikt blijft. Zo kunt u uw volledige uitkering gebruiken voor andere uitgaven.

Kies zelf de waarborgen en de reikwijdte

U kiest zelf de waarborgen en de reikwijdte van uw verzekering Gewaarborgd Inkomen. Dat doet u in vier stappen. Wij geven u hierbij graag advies.

Stap 1: uw waarborgen 

Tegen welke oorzaken van arbeidsongeschiktheid wilt u zich indekken? U kunt zichzelf beschermen tegen:

  • ziekte en ongevallen;
  • ziekte (maar geen ongevallen).

Stap 2: kies uw uitkeringssysteem 

U krijgt elke maand een uitkering zolang u arbeidsongeschikt blijft. Die som bepaalt u zelf. U kiest tussen drie uitkeringssystemen:

  • Constante rente. U betaalt altijd dezelfde premie en hebt recht op een vaste uitkering. De afgesproken bedragen veranderen nooit.
  • Klimmende rente. U betaalt altijd dezelfde premie, maar terwijl u arbeidsongeschikt bent, gaat de uitkering elk jaar omhoog.
  • Ideaal klimmende rente. U betaalt elk jaar een iets hogere premie. In ruil voor die hogere premie, klimt ook uw uitkering de hele tijd.

Stap 3: uw ‘eigenrisicotermijn’ 

Wilt u de eerste periode van uw arbeidsongeschiktheid geen beroep doen op de uitkering van uw Gewaarborgd Inkomen? Dan betaalt u een lagere premie. Hoe lang die ‘eigenrisicotermijn’ duurt, kiest u zelf: 15, 30, 60, 90, 180 of 365 dagen. U kunt ook kiezen om de ‘eigenrisicotermijn’ te overbruggen. Zo ontvangt u een uitkering vanaf de eerste dag.

Stap 4: een gewone of een ‘gestaffelde’ rente 

Hebt u voldoende financiële reserves? En wilt u de kosten van uw verzekeringspremie drukken? Bij een ‘gestaffelde’ rente ontvangt u tijdens een eerste periode van arbeidsongeschiktheid een lagere rente en gebruikt voornamelijk uw eigen reserves. U bepaalt zelf wanneer de maandelijkse som die u ontvangt, verhoogt. Zo hebt u steeds voldoende om rond te komen.

Wacht niet te lang

Tip: Stel het onderschrijven van uw Gewaarborgd Inkomen niet te lang uit. Uw startleeftijd speelt een rol voor het berekenen van de premie. Hoe vroeger u intekent, hoe voordeliger.

Hoe zit het met de fiscaliteit?

U mag de premies 100% aftrekken van uw beroepsinkomsten. Bovendien wordt uw uitkering belast tegen een lagere aanslagvoet, omdat uw uitkering geldt als een vervangingsinkomen.

Extra bescherming

Met uw Gewaarborgd Inkomen zijn niet al uw risico’s gedekt. Ook de omzet van uw zaak komt in het gedrang als u afwezig blijft. Die beschermt u best met een omzetverzekering.

 

Vraag uw nu uw gratis en vrijblijvende offerte aan.