Home  > Verzekeringen > Particulier > BA Jacht

Bent u jager, jachtopziener of organiseert u jachtpartijen?

De wet stipuleert dat u uw aansprakelijkheid moet dekken voor ongevallen (lichamelijk en materieel) die u zou veroorzaken bij jachtpartijen of drijfjacht. Het is een verplichte verzekering.

De B.A. Jacht vergoedt ook schade aan anderen, veroorzaakt door uw jachthond.