Home  > Verzekeringen > Particulier > Persoonlijke ongevallen

Jaarlijks gebeuren in België 200 000 ongevallen in het privé-leven. Dat is drie keer zoveel als op de weg. Een ongeval is snel gebeurd. Als niemand aansprakelijk is voor het ongeval, zal het slachtoffer zich tevreden dienen te stellen met de tussenkomst van het ziekenfonds voor al wat de lichamelijke schade betreft: de behandelingskosten, de vergoeding van de tijdelijke of van de blijvende ongeschiktheid. Bij een arbeidsongeval of een ongeval op de arbeidsweg, zal de verzekering arbeidsongevallen van de werkgever tussenkomen voor de lichamelijke schade. Maar voor de ongevallen tijdens zijn privé-leven zal hij genoegen moeten nemen met de tussenkomst van de mutualiteit, en die onvoldoende zijn om de levensstandaard te behouden.

Mensen verzekeren zich vaak tegen overlijden. Zo is er de schuldsaldoverzekering bij aankoop van een woning. Maar zou men die woning kunnen blijven betalen wanneer men na een ongeval niet langer is staat is dezelfde job uit te oefenen?

Een persoonlijke ongevallenverzekering is onontbeerlijk voor wie sport beoefent (ook wie verzekerd is via de sportclub), voor gezinnen met dieren, voor mensen die graag klussen in en rond het huis, …

Vraag uw nu uw gratis en vrijblijvende offerte aan.