Home  > Verzekeringen > Onderneming > Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u verplicht een verzekering Arbeidsongevallen af te sluiten voor uw werknemers.

Indien u werknemers op de weg van of naar het werk of tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst een ongeluk hebben met een lichamelijk letsel, dan zal de arbeidsongevallenverzekering deze lichamelijke letsels vergoeden.

De arbeidsongevallenverzekering waarborgt onder meer:

  • de uitkering van een rente aan de rechthebbenden van het slachtoffer ingeval van een dodelijk ongeval;
  • de uitbetaling van een dagvergoeding ten bedrage van 90% van het gemiddelde dagloon van het slachtoffer ingeval van tijdelijke ongeschiktheid;
  • de terugbetaling van medische, chirurgische en ziekenhuiskosten;
  • de uitkering van een rente ingeval van blijvende arbeidsongeschiktheid.

 

De verzekeringspremie wordt berekend aan de hand van volgende parameters:

  • de activiteit van de onderneming
  • de schadestatistiek van de onderneming
  • type van werknemers
  • het jaarlijks brutoloon van de werknemers (begrensd tot wettelijk plafond)

Als u als werkgever nalaat de Verzekering Arbeidsongevallen af te sluiten voor uw personeel, dan zal het Fonds voor Arbeidsongevallen (F.A.O) de vergoeding op zich nemen. Het Fonds zal zich echter onherroepelijk tegen de nalatige werkgever keren, om de bedragen terug te vorderen. Uiteraard gaat dit gepaard met een zware boete.

Aanvullende waarborg excedentair loon

Waarom een Aanvullende Verzekering Arbeidsongevallen?

Om de inkomstendaling van uw medewerkers met hoge lonen beter te compenseren.

Wanneer zij het slachtoffer worden van een arbeidsongeval, dan ontvangen zij, bovenop de wettelijke vergoeding, ook nog een aanvullende vergoeding.

Wie kan vergoed worden door een Aanvullende Verzekering Arbeidsongevallen?

De werknemers met een jaarlijks brutoloon hoger dan 38 296,84 €.

Vraag uw nu uw gratis en vrijblijvende offerte aan.