Home  > Verzekeringen > Onderneming > Vrij aanvullend pensioen

Een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) is onmisbaar voor een zelfstandige. Geen enkele andere spaarformule is zo interessant: u recupereert tot 70% van uw gespaarde premie via uw belastingaftrek en uw lagere sociale bijdragen.

U zet elk jaar een som opzij en geniet op uw pensioenleeftijd van het kapitaal gevormd door de gestorte premies en een aantrekkelijke intrest.

U mag uw premies inbrengen als beroepskost. Zo krijgt u tot de helft terug als korting op uw belastingen.

Uw driemaandelijkse sociale bijdragen worden berekend op de inkomsten van drie jaar geleden. Maar u kunt elk jaar uw VAPZ-premies aftrekken als beroepskost.  Zo gaan uw sociale bijdragen na drie jaar dus flink omlaag en recupereert u tot meer dan 20% van uw VAPZ-premie. Voor starters kan de besparing zelfs oplopen tot ruim 40%.

Binnen de wettelijke grenzen kiest u zelf uw VAPZ-premie.De minimale jaarpremie is 100 euro. De maximale jaarpremie stemt overeen met 8,17% van uw (geïndexeerd) netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar geleden – de berekeningsbasis voor de sociale bijdragen.

U kiest zelf de frequentie van uw premiebetaling: maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks. Bovendien kan uw premie jaarlijks herbekeken worden in functie van uw actuele situatie.

Aanvullende waarborgen

Een ongeluk is snel gebeurd en ook ziekte valt jammer genoeg niet te voorspellen. Gelukkig kunt u uzelf en uw gezin beschermen met vijf aanvullende waarborgen.

Ongevallenverzekering

Bij overlijden of gehele en blijvende fysiologische invaliditeit na een ongeval ontvangen u of uw nabestaanden een bijkomend kapitaal.

Premieteruggave bij arbeidsongeschiktheid

De verzekering betaalt uw premies terug als u door een ongeval of ziekte arbeidsongeschikt wordt. Zowel uw pensioenpremie als de premies van uw aanvullende waarborgen worden dan teruggestort.

Rente bij arbeidsongeschiktheid

U kunt ook kiezen voor een rente als u door een ongeval of ziekte arbeidsongeschikt wordt.

Waarborg ernstige aandoeningen

Kies voor de uitkering van een extra kapitaal bij een ernstige aandoening, zoals kanker of de ziekte van Parkinson. Een volledige lijst van de verzekerde aandoeningen vindt u in de algemene voorwaarden. Daarnaast bent u ook verzekerd in geval van gehele en blijvende fysiologische invaliditeit door ziekte of ongeval.

Overlijdensdekking

Uw nabestaanden krijgen sowieso de pensioenreserves die u hebt opgebouwd. Maar dankzij de ‘overlijdensdekking’ kunt u ook een minimumkapitaal naar keuze verzekeren. Uw nabestaanden ontvangen dan bijvoorbeeld 50.000 euro, ook als u nog niet zoveel had bijeen gespaard.

 

 

Vraag uw nu uw gratis en vrijblijvende offerte aan.