Home  > Verzekeringen > Onderneming > Bedrijfschade

Een schadegeval zoals een brand zal in de meeste gevallen ook een impact hebben op de winst van een onderneming.  Als uw onderneming volledig door brand vernield wordt, dan kun u wellicht niet meer verkopen of produceren. Dit kan dramatische gevolgen hebben voor uw bedrijfsresultaten, temeer omdat u uw algemene kosten blijven doorlopen. Bijna 60 % van de ondernemingen zonder bedrijfsschadeverzekering moeten dan ook de boeken neerleggen binnen de vijf jaar na een zware brand. Een bedrijfsschadeverzekering is dan ook ten zeerste aan te raden.

Een bedrijfsschadeverzekering dekt winstverlies, vaste kosten, bijkomende en variabele kosten. In het contract wordt een bepaalde vergoedingsperiode vastgelegd waarin het bedrijf de tijd heeft om de schade te herstellen en zich terug in dezelfde situatie te bevinden als voor het schadegeval. De bedrijfsschadeverzekering kan beschouwd worden als het gewaarborgd inkomen van het bedrijf. Het waarborgt met andere woorden het uitbatingresultaat van het bedrijf.

Vraag uw nu uw gratis en vrijblijvende offerte aan.