Home  > Verzekeringen > Onderneming > BA Onderneming

Een bezoeker struikelt over het tapijt van uw showroom en breekt zijn been. Bij de reparatie van een voertuig in uw garage, wordt een onderdeel slecht gemonteerd door één van uw medewerkers. Uw klant haalt zijn voertuig op, maar heeft een ongeval als gevolg van de gebrekkige montage. Er breekt een brand uit in uw hotel of restaurant, en er vallen gewonden.

Door de uitoefening van uw activiteit kunt u uw klanten of partners, of zelfs derden, schade toebrengen. Als u aansprakelijk wordt gesteld dan loopt u het risico de factuur van de schade te moeten betalen en komt ook de toekomst van uw bedrijf in het gedrang. Daarom is het dan ook noodzakelijk een verzekering BA Uitbating af te sluiten.

Wij bieden u waarborgen aan die aangepast zijn aan de risico’s van uw beroepsactiviteit of die van uw sector.

Het doel van de BA Uitbating is dan ook de extra-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde onderneming te dekken voor schade aan derden toegebracht tijdens de uitoefening van de bedrijvigheid van de onderneming. Zowel de materiële, de lichamelijke als de immateriële gevolgschade zullen gedekt zijn.

In sommige gevallen zullen u de kosten en erelonen van advocaten en experts, alsook de onderzoeks-, expertise- en gerechtskosten ten laste gelegd worden. Wij raden u dan ook ten stelligste aan om als aanvulling bij de verzekering B.A. Ondernemingen, een waarborg Rechtsbijstand te voorzien.

Vraag uw nu uw gratis en vrijblijvende offerte aan.