Home  > Verzekeringen > Onderneming > Alle bouwplaatsrisico’s

Steeds vaker wordt in de lastenboeken voor bouwwerken de verplichting opgenomen om een verzekering Alle Bouwplaats Risico’s (ABR) af te sluiten.

Gezien de vele ongevallen die op een bouwplaats kunnen voorvallen, is dit niet verwonderlijk.

Het is van fundamenteel belang om een volledige waarborg te hebben, die in de behoeften van alle betrokken partijen voorziet: de bouwheer, de aannemer, de onderaannemers, de ingenieurs-adviseurs en de architecten.

De verzekering Alle Bouwplaats Risico’s (ABR) zorgt voor een essentiële en onmisbare dekking voor de bouwonderneming. Vergeet immers niet dat de aannemer tijdens de werkzaamheden, en dit tot aan de oplevering, volledig verantwoordelijk is voor alle schade aan de bouwplaats, ongeacht de oorzaak.

Welke eigendommen en goederen zijn verzekerd?

  • het verlies, de vernieling of de beschadiging aan de gebouwen in opbouw, en van de materialen geleverd op de bouwplaats
  • de schade aan installaties en belangrijke technische uitrustingen (zoals sanitaire installaties, centrale verwarming, …)
  • de tijdelijke installaties en de werktuigen op de bouwplaats
  • de bestaande eigendommen (te verhogen of uit te breiden gebouwen, alsook de gebouwen die schade oplopen door de werkzaamheden)

Het is ten zeerste aanbevolen, ook wanneer er geen lastenboek is, een Alle Bouwplaats Risico’s ( ABR) af te sluiten die alle betrokken partijen dekt, die actief zijn op de werf.

Vraag uw nu uw gratis en vrijblijvende offerte aan.