Home  > Verzekeringen > Particulier > Pleziervaartuigen

Ga met een gerust hart het water op met de meest complete verzekering tegen schade aan of door uw zeil- of motorboot.

De (wettelijk verplichte) verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Vergoedt alle lichamelijke en stoffelijke schade die de eigenaar of de bestuurder of de bediener met het vaartuig of de lading aan derden veroorzaakt. Ook waterskiërs en andere personen die over het water voortgetrokken worden, zijn verzekerd als zij schade aan derden veroorzaken

De verzekering rechtsbijstand

Deze verzekering voorziet in juridische en financiële bijstand bij geschillen in verband met het verzekerde vaartuig.

Casco (omnium)

Deze waarborg dekt het verlies, de beschadiging of de verdwijning van het vaartuig door ongevallen tijdens de vaart of tijdens het verblijf op het water. Ook als u zelf schuld hebt aan het ongeval.

Een beschadiging van het vaartuig door een ongeval tijdens het vervoer over het land is eveneens standaard mee verzekerd. En ook brand, ontploffing, (poging tot) diefstal en vandalisme behoren tot de basisdekking van onze polis “pleziervaartuigen”.

Vraag uw nu uw gratis en vrijblijvende offerte aan.